Šoupátko kanálové - S 60 005-601 PN 0,8


Použití
Jako jednosměrný uzavírací orgán kanálových výpustí kruhového průřezu pro čistou i mírně znečištěnou odpadní vodu.

Charakteristika pracovních podmínek 
Povolená pracovní teplota 120°C
Max. pracovní přetlak 0,08 MPa

Technický popis
Šoupátko se skládá z litinového rámu, který se zabetonovává a upevňuje kotevními šrouby do stěny jímky. V rámu je vedena uzavírací deska, která je přitlačována k rámu tlakem pracovní látky.

Připojení
Hlavní a připojovací rozměry standartního provedení jsou zřejmé z tabulky.

Materiál
Rám a uzavírací deska 42 2420, GG-25
Těsnící plochy v rámu
- slitiny těžkých neželezných kovů:
055686-BCu6OZnSi 900/880
Těsnící plochy desky 42 2420, GG-25

Montáž
Je nutno montovat jen do vodorovných výpustí s ovládáním nahoře a to tak, aby jednostranný tlak působil ve směru šipky. Před zabetonováním je nutno usadit do svislé polohy, aby se deska nepříčila. Úkosové plochy musí být nakonzervovány. Po řádném usazení se rám i kotevní desky (šrouby) zabetonují.

Ovládání
Kanálová šoupátka se ovládají pod podlahou hydrantovým klíčem přes zvedací mechanismus (S 60 001-601), ručním kolem na stojanu (S 60 002-601) nebo el. pohonem na stojanu (S 60 003-601). Délka prodlužovací trubky se proto mění podle hloubky uložení šoupátka pod podlahou.

Back 
Sig-Mat Albrecht