Ventil odkalovací - B 10 111-540 PN 40


Použití
Slouží pro vypouštění bahna a kalů z parních kotlů pro pracovní tlaky a teploty:

Jako regulační orgán je nevhodný.

Technický popis
Ventil je opatřen dvěma ručními koly. Menší kolo je nasazeno na vřeteno a slouží k očištění sedla od hrubších nečistot, větší kolo je určeno k vlastnímu otevírání a zavírání ventilu. Kuželka je otočně spojena s vřetenem. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky je pod kuželkou. 

Připojení
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso uhlíková ocel (422643.1)
Vřeteno nerezová ocel (tř. 17)
Kuželka nerezová ocel (tř. 17)
Sedlo nerezová ocel + návar
Těsnění vřetene PD 005-1

Montáž
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.


Back 
Sig-Mat Albrecht