Ventil uzavírací nátrubkový - V 10 131-606 PN 6


Použití
Uzavírací orgán pro vodu, vodní páru, neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Ventil je hlavicový. Do sedla tělesa dosedá uzavírací kuželka. Vřeteno je v hlavici utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

Připojení
Na vstupní i výstupní straně je ventil opatřen válcovým trubkovým závitem.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso temperovaná litina
Hlavice, sedlo mosaz
Vřeteno, kuželka korozivzdorná ocel
Těsnění ucpávky bezazbestové

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

Ovládání
Ventil je ovládán ručním kolem.
Back 
Sig-Mat Albrecht