Ventil uzavírací nátrubkový - V 10 131-616 PN 16


Použití
Uzavírací orgán pro vodu, vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny pro tyto pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Ventil je hlavicový. Do sedla tělesa dosedá uzavírací kuželka, která je uchycena ke vřetenu otočně. Vřeteno je v hlavici utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

Připojení
Na vstupní i výstupní straně je ventil opatřen válcovým trubkovým závitem.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso,hlavice šedá litina
Kuželka korozivzdorná ocel
Těsnící kroužek v tělese korozivzdorná ocel 
Vřeteno korozivzdorná ocel 
Těsnění ucpávky bezazbestové 

Zkoušení
Ventil je zkoušen dle DIN 3230.

Montáž
Ventil lze montovat do vodorovného i svislého potrubí.

Ovládání
Ventil je ovládán ručním kolem.
Back 
Sig-Mat Albrecht