Ventil uzavírací nátrubkový - V 10 131-732 PN 32


Použití
Uzavírací orgán pro rozvod stlačeného vzduchu a jiných neagresivních plynů a kapalin pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Ventil je hlavicový. Do sedla tělesa dosedá uzavírací kuželka. Vřeteno je v hlavici utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

Připojení
Na vstupní i výstupní straně je ventil opatřen válcovým trubkovým závitem.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, hlavice bronz
Vřeteno, kuželka korozivzdorná ocel (tř.17)
Těsnění ucpávky bezazbestové

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

Ovládání
Ventil je ovládán ručním kolem.

 

Back 
Sig-Mat Albrecht