Ventil vypouštěcí - V 10 141-616 PN 16


Použití
Vypouštěcí a plnící orgán pro systémy horkovodního vytápění pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Ventil je hlavicový. V tělese je nalisováno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka. Vřeteno je točivé, stoupající, v hlavici utěsněno ucpávkou. Výpustka na vstupní straně je pro přivaření do potrubí, na výstupní straně je upravena pro připojení hadice. Výpustky jsou k tělesu připojeny převlečnými maticemi.

Připojení
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, hlavice,
převlečné matice šedá litina (42 2420) 
Vřeteno, kuželka, sedlo mosaz (42 3223)
Výpustka uhlíková ocel (tř. 11)
Těsnění ucpávky bezazbestové vláknité

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.,
DIN 3230-3.

Montáž
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

Ovládání
Ventil je ovládán ručním kolem.

 

Back 
Sig-Mat Albrecht