Ventil uzavírací - G 13.1 181-616 PN 16


Montáž
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

Ovládání
Ventil je ovládán ručním kolem.

Poznámka
Qt - maximální průtok [m3/h]

Použití
Uzavírací orgán pro systémy horkovodního vytápění pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Ventil je hlavicový. V tělese je sedlo ze základního materiálu, na které dosedá plochá kuželka s teflonovým těsnícím kroužkem. Vřeteno je točivé, stoupající, v hlavici utěsněno ucpávkou. Těleso je opatřeno na vstupní straně závitovým nátrubkem s vnějším šestihranem a na výstupní straně je výpustka s vnějším závitem. Oba závity jsou trubkové válcové.

Připojení
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, hlavice,
převlečná matice šedá litina (42 2420) 
Vřeteno, kuželka
korozivzdorná ocel (tř. 17)
Těsnící kroužek kuželky teflon (PTFE)
Výpustka uhlíková ocel (tř. 11)
Těsnění ucpávky 
bezazbestové vláknité

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.,
DIN 32 30-3.

Back 
Sig-Mat Albrecht