Ventil uzavírací se šroubením pájeným a se šroubením nepájeným
V 10 151-732 PN 32


Použití
Uzavírací orgán pro rozvod stlačeného vzduchu a jiných neagresivních plynů a kapalin pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Ventil je hlavicový dle ČSN 13 6140. Do sedla tělesa dosedá uzavírací kuželka, která je uchycena ke vřetenu otočně. Vřeteno je v hlavici utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.
Ventily ve světlostech DN 20, 25 a 40 se vyrábějí i v provedení se šroubením nepájeným.

Připojení
Na vstupní i výstupní straně je ventil opatřen pájeným šroubením.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, hlavice bronz
Vřeteno, kuželka korozivzdorná ocel
Kuželka pro připájení mosaz
Těsnění ucpávky bezazbestové

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

Ovládání
Ventil je ovládán ručním kolem.

Back 
Sig-Mat Albrecht