Ventil zpětný do svislého potrubí - Z 35 117-5250 PN 250


Použití
Samočinný uzávěr zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu, vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny pro pracovní tlaky a teploty:

Vyžaduje-li se těsnost, je nutné kromě zpětného ventilu zařadit do potrubí i armaturu uzavírací.

Technický popis
Ventil je určen především pro svislá výtlačná potrubí čerpadel. V tělese ventilu je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá kuželka, která je uložena ve dvojím vedení. Horní vedení je volně uložené, dolní je součástí tělesa. Směr proudění je pod kuželku.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry přírub dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. 
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso uhlíková ocel (42 2643)
Vedení kuželky uhlíková ocel (tř. 11)
Kuželka korozivzdorná ocel (tř. 17)
Těsnící plocha návar (13Cr)
Pouzdra ČSN 02 3499

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Ventil je nutné montovat pouze do svislé polohy s vloženým vedením nahoře.

Ovládání
Samočinné, tlakem pracovní látky na kuželku, která uzavřením zabraňuje zpětnému proudění média.

Back 
Sig-Mat Albrecht