Ventil zpětný s automatickým přepouštěním do svislého potrubí
Z 40 117-540 PN 40Ovládání
Samočinné tlakem pracovní látky na kuželku, která
uzavřením zabraňuje zpětnému proudění média.
Použití
Samočinný uzávěr zamezující zpětnému proudění pracovní látky, vhodný především do výtlačného potrubí odstředivého čerpadla. Je určen pro vodu, vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny pro pracovní tlaky a teploty:

Vyžaduje-li se těsnost, je nutné kromě zpětného ventilu zařadit do potrubí i armaturu uzavírací.

Technický popis
V tělese ventilu je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá kuželka, která je uložena ve dvojím vedení. Polohou kuželky je dána funkce přepouštěcího šoupátka, které uzavírá nebo otevírá průtok přepouštěcím kanálem. Množství nejmenšího odběru omezuje škrtící clona, jejíž velikost určují stávající průtokové a tlakové poměry.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.
Připojovací příruba přepouštěcího kanálu dle PN 40. Stavební délky dle ČSN EN 558. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso uhlíková ocel (42 2643)
Vedení kuželky uhlíková ocel (tř. 11)
Kuželka korozivzdorná ocel (tř. 17)
Clona REAL 096
Expander uhlíková ocel (tř.11)

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Ventil je nutné montovat pouze do svislé polohy s vloženým vedením nahoře.

Back 
Sig-Mat Albrecht