Ventil zpětný s odbočkou do svislého potrubí 
Z 40 117-3160 PN 160


Použití
Samočinný uzávěr zamezující zpětnému proudění pracovní látky, vhodný především do výtlačného potrubí odstředivého čerpadla. Je určen pro vodu, vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny pro pracovní tlaky a teploty:

Vyžaduje-li se těsnost, je nutné kromě zpětného ventilu zařadit do potrubí i armaturu uzavírací.

Technický popis
V tělese ventilu je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá kuželka, která je uložena ve dvojím vedení. Polohou kuželky je dána funkce přepouštěcího šoupátka, které uzavírá nebo otevírá průtok přepouštěcím kanálem. 

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.
Stavební délky dle ČSN EN 558. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso legovaná ocel 15 128
Vedení kuželky 17 029
Pouzdro 17 029
Kuželka uhlíková ocel 11 416
Příruba legovaná ocel 15 128

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Ventil je nutné montovat pouze do svislé polohy s vloženým vedením nahoře.

Ovládání
Samočinné, tlakem pracovní látky na kuželku, která uzavřením zabraňuje zpětnému proudění média.

Back 
Sig-Mat Albrecht