Ventil uzavírací přivařovací se šroubením
V 10 151(131) - 4100  PN 100


Použití
Uzavírací orgán pro vodu, vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Ventil je hlavicový. V tělese je navařeno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka. Vřeteno je v hlavici utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

Připojení
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso uhlíková ocel
Hlavice uhlíková ocel
Vřeteno korozivzdorná ocel
Kuželka korozivzdorná ocel
Těsnění ucpávky bezazbestové
Sedlo návar
Nátrubek uhlíková ocel
Těsnění ucpávky bezazbestové grafitové

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

Ovládání
Ventil je ovládán ručním kolem.

Back 
Sig-Mat Albrecht