Ventil uzavírací vlnovcový - V 25 111(3)-540 PN 40
Montáž
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí s ohledem na směr proudění. Ventil ovládaný servomotorem se doporučuje montovat do vodorovného potrubí se servomotorem nahoře nad ventilem. V jiných polohách musí být servomotor podepřen nebo uchycen na závěsu.

Ovládání
Ventil je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem nebo ze stojanu.
Ventil DN 15 - DN 80 je možno ovládat táhlovým servomotorem. Typ servomotoru a maximální tlakový spád stanoví dodavatel.

Použití
Uzavírací orgán pro oblasti se zvýšeným nárokem na vnější těsnost ventilu . Ventil je určen pro neagresivní tekutiny v chemickém, petrochemickém průmyslu a v chladírenství, pro  pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Ventil ruční je hlavicový, ventil ovládaný el. servomotorem je víkový. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá uzavírací kuželka. Vlnovec nahrazuje ucpávku a dokonale zajišťuje vnější těsnost ventilu. Pro případ porušení vlnovce nedovoleným přetížením je ventil opatřen jistící ucpávkou. Směr proudění pracovní látky pro je pod kuželku.Ventil DN 200 je v provedení pro PN 25.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060. Těsnící plochy přírub dle ČSN 13 1061.
Stavební délky dle ČSN 13 3042. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, hlavice            uhlíková ocel (42 2643.1)
Kuželka do DN 50       korozivzdorná ocel (tř.17)
Kuželka od DN 65.
                          uhlíková ocel s návarem (13Cr)
Vlnovec            austenitická  korozivzdorná ocel Vřeteno                      korozivzdorná ocel (tř.17)
Těsnění ucpávky bezazbestové grafitové 

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

 

Back 
Sig-Mat Albrecht