Ventil uzavírací vlnovcový z nerezavějící oceli - V 25 111-025(040) PN 25, PN 40


Použití
Uzavírací nebo vypouštěcí orgán pro kapalná a plynná média chemického a potravinářského průmyslu, pro tlaky PN 25, PN 40 a teploty do 250°C. Pro oblasti se zvýšeným nárokem na vnější těsnost ventilu. 
Jako regulační orgán je nevhodný.

Připojení
Připojovací rozměry přírub jsou dle ČSN 13 1060 (buď s drážkou nebo hrubou těsnící lištou).
Stavební délky dle ČSN 13 3042.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso,hlavice nerezová ocel (42 2942.4)
Vlnovec austenitická korozivzdorná ocel
Ostatní dílce dle ČSN 17 348 

Montáž
Ventil lze montovat do vodorovného i svislého potrubí.

Ovládání
Ventil se ovládá ručním kolem.

Back 
Sig-Mat Albrecht