Ventil uzavírací - V 30 111(3)-240 PN 40Montáž
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí s ohledem na směr proudění. Ventil ovládaný servomotorem se doporučuje montovat do vodorovného potrubí se servomotorem nahoře nad ventilem. V jiných polohách musí být servomotor uchycen na závěsu.

Ovládání
Ventil je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem nebo ze stojanu. Ventil DN 15 - DN 150 je možno ovládat táhlovým servomotorem. Typ servomotoru a maximální tlakový spád stanoví dodavatel.

Použití
Uzavírací orgán pro vodu, neagresivní kapaliny, páru, olej a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

Ventil není vhodný k regulaci.

Technický popis
Ventil je třmenový. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá uzavírací kuželka. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky pro DN 15 až 100 je pod kuželku, u DN 125 až 200 je nad kuželku s vnitřním obtokem, který slouží pro potřebné snížení rozdílu tlaku před a za uzávěrem (tlakového spádu).

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.
Stavební délky dle ČSN EN 558.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso,třmen slitinová ocel
Kuželka do DN 100 korozivzdorná ocel
Kuželka od DN 125 
uhlíková ocel s návarem (13Cr)
Vřeteno korozivzdorná ocel 
Těsnění ucpávky bezazbestové grafitové 

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.


Back 
Sig-Mat Albrecht