Ventil uzavírací přímý - V 30 111(3)-040 PN 40, C 09 111(3)-040 PN 40Ovládání
Ventil je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem 
nebo táhlovým servomotorem. 

Použití
Uzavírací orgán pro kapalná a plynná média v chemickém a potravinářském průmyslu pro pracovní tlaky a teploty:

Jako uzavírací orgán zajišťující těsnost se doporučuje provedení V 30 111 040. Jako regulační orgán se doporučuje provedení s regulační kuželkou V 40 111 040.

Technický popis
Ventil ruční je třmenový. Ventil ovládaný servomotorem je víkový. V tělese je zaválcováno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka. Vřeteno je na víku utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku. 

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. 
Stavební délky dle ČSN EN 558.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
                                  V 30                C 09
Těleso                    nerez(42 2931)   DIN 1.4408
Víko korozivzdorná ocel
Kuželka korozivzdorná ocel
Vřeteno korozivzdorná ocel 
Těsnění ucpávky bezazbestové 

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Ventil lze montovat do vodorovného i svislého potrubí.

Back 
Sig-Mat Albrecht