Ventil uzavírací nárožní - V 30 211-540 PN 40Ovládání
Ventil je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem
nebo ze stojanu.

Použití
Uzavírací orgán pro vodu, vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny, páry a plyny pro tyto pracovní tlaky a teploty:

Ventil není vhodný k regulaci.

Technický popis
Ventil je třmenový. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá uzavírací kuželka. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky pro DN 15 až 100 je pod kuželku, pro DN 125 až 200 je nad kuželku s vnitřním obtokem, který slouží pro potřebné snížení rozdílu tlaku před a za uzávěrem (tlakového spádu).

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso,třmen uhlíková ocel 
Kuželka do DN 100 korozivzdorná ocel
Kuželka od DN 125 
uhlíková ocel s návarem (13Cr)
Vřeteno korozivzdorná ocel 
Těsnění ucpávky
bezazbestové grafitové

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Ventil lze montovat do potrubí v libovolné poloze s ohledem na směr proudění. Doporučuje se však montáž se svislým vřetenem a ručním kolem nahoře.montovat pouze do vodorovného potrubí s víkem nahoře.

Back 
Sig-Mat Albrecht