Ventil uzavírací přírubový a přivařovací
V 30 111(3)-563(263), V 30 121(3)-563(263) PN 63


Montáž
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí s ohledem na směr proudění. Ventil ovládaný servomotorem se doporučuje montovat do vodorovného potrubí se servomotorem nahoře nad ventilem. V jiných polohách musí být servomotor podepřen nebo uchycen na závěsu.

Ovládání
Ventil je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem, servomotorem nebo ze stojanu. Typ servomotoru a maximální tlakový spád stanoví  dodavatel.

Použití
Uzavírací orgán pro vodu, vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.
Pro pracovní tlaky a teploty:

Ventil není vhodný k regulaci.

Technický popis
Ventil je třmenový. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá uzavírací kuželka. Vřeteno je ve víku utěsněno ucpávkou. Směr proudění pro DN 50 je pod kuželku, pro DN 65 je nad kuželku s vnitřním obtokem, který slouží pro potřebné snížení rozdílu tlaku před a za uzávěrem (tlakového spádu).

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.
Stavební délky dle ČSN EN 558.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.
U přivařovacího provedení úprava konců hrdel dle ČSN 13 1075 a stavební délky dle ČSN 13 3051.

Materiál

do -50°C do 400°C do 550°C
Těleso,víko leg. ocel uhlíková ocel leg. ocel
42 2714.9 42 2643.1 42 2744.5 
Kuželka  11 523 11 523 15 128.5
Vřeteno  korozivzdorná ocel (tř.17) 
Těsnící plochy návar (13Cr) návar (13Cr) stellit
Těsnění ucpávky bezazbestové grafitové 

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Back 
Sig-Mat Albrecht