Ventil uzavírací přírubový a přivařovací  - V 30 11(2)1-3100 PN 100Použití
Uzavírací orgán pro vodu, vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny pro pracovní tlaky a teploty:


Technický popis
Ventil je třmenový. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá uzavírací kuželka. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Směr proudění je pod kuželku.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.
Stavební délky dle ČSN EN 558.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.
U přivařovacího provedení úprava konců hrdel dle ČSN 13 1075 a stavební délky dle ČSN 13 3051.

Materiál
Těleso, třmen legovaná ocel (15 128)
Kuželka korozivzdorná nebo slitinová ocel
Vřeteno korozivzdorná ocel 
Těsnění vřetene ucpávky
bezazbestové grafitové 

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí

Ovládání
Ventil je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem nebo ze stojanu.

 

Back 
Sig-Mat Albrecht