Ventil uzavírací se zahlcenou ucpávkou - V 33 111-540 PN 40


Montáž
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí s ohledem na směr proudění. 

Ovládání
Ventil je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem nebo ze stojanu.

Použití
Uzavírací orgán pro jedovaté, těkavé nebo jinak nebezpečné neagresivní kapaliny a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

Ventil není vhodný k regulaci.

Technický popis
Ventil je třmenový. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá uzavírací kuželka. Vřeteno je ve třmenu utěsněno zahlcenou ucpávkou. Zahlcovací potrubí se připojuje přípojkami DN 4 (ČSN 13 7720). Směr proudění pracovní látky pro DN 15 až 100 je pod kuželku, u DN 125 až 200 je nad kuželku s vnitřním obtokem, který slouží pro potřebné snížení rozdílu tlaku před a za uzávěrem (tlakového spádu).

Připojení
Připojovací rozměry přírub dle ČSN 13 1060, DIN 2501. 
Stavební délky dle ČSN EN 558-1 řada1,
DIN 3202 F1.
Těsnící plochy přírub dle ČSN 13 1061, DIN 2526.

Materiál
Těleso,třmen uhlíková ocel (42 2643.1)
Kuželka do DN 100
korozivzdorná ocel (tř.17)
Kuželka od DN 125 
uhlíková ocel s návarem (13Cr)
Vřeteno, zahlcovací kroužek
korozivzdorná ocel (tř.17)
Těsnění ucpávky
bezazbestové grafitové

Zkoušení 
Ventil je zkoušen dle ČSN 13 3060 část 2, DIN 3230-3.

Back 
Sig-Mat Albrecht