Ventil s regulační kuželkou
V 40 111-563(100), V 40 111-263(100) PN 63(100)Montáž
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí s ohledem  na směr proudění. Ventil ovládaný servomotorem se doporučuje montovat do vodorovného potrubí se servomotorem nahoře nad ventilem. V ostatních polohách musí být servomotor podepřen nebo uchycen na závěsu. 

Ovládání
Ventil je možno ovládat ručním kolem, servomotorem (V 40 113-....), řetězovým kolem nebo ze stojanu. Typ servomotoru a maximální tlakový spád stanoví dodavatel.

Použití
Ventil s regulační kuželkou pro vodu, vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny o teplotě do 550°C (dle materiálového provedení) pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Ventil je třmenový. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá regulační kuželka. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Směr proudění do DN 65 je pod kuželku, od DN 80 je nad kuželku s vnitřním obtokem, který slouží pro potřebné snížení rozdílu tlaku před a za uzávěrem (tlakového spádu).

Připojení
Přírubový spoj s rozměry přírub podle ČSN 13 1060 a 13 1061. Stavební délky dle ČSN EN 558.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
                            do 400° C                        do 550°C
Těleso,víko
                 uhlíková ocel42 2643.1              leg. ocel 42 2744.5
Kuželka                 11 523                            15 128.5 
Vřeteno korozivzdorná ocel ( tř. 17)
Těsnící plochy (návar)
                              13 Cr                             stellit
Těsnění ucpávky bezazbestové grafitové 

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Back 
Sig-Mat Albrecht