Ventil s regulační kuželkou přivařovací
V 40 121-563(100) , V 40 121-263(100) PN 63(100)Montáž
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí s ohledem na směr proudění. Ventil ovládaný servomotorem se doporučuje montovat do vodorovného potrubí se servomotorem nahoře nad ventilem. V ostatních polohách musí být servomotor podepřen nebo uchycen na závěsu. 

Ovládání
Ventil je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem,
servomotorem (V 40 123-....) nebo ze stojanu. Typ servomotoru a maximální tlakový spád stanoví dodavatel.

Použití
Ventil s regulační kuželkou (pro hrubou regulaci) pro vodu, vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny o teplotě do 550°C (dle materiálového provedení) pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Ventil je třmenový. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá regulační kuželka. Vřeteno je ve víku utěsněno ucpávkou. Směr proudění do DN 65 je pod kuželku, od DN 80 je nad kuželku s vnitřním obtokem, který slouží pro potřebné snížení rozdílu tlaku před a za uzávěrem (tlakového spádu).

Připojení
Přivařovací spoj s rozměry konců podle ČSN 13 1075. 
Stavební délky dle ČSN 13 3051.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
                           do 400° C                    do 550°C
Těleso,víko
                uhlíková ocel 42 2643.1      leg. ocel 42 2744.5
Kuželka    11 523                                    15 128.5 
Vřeteno korozivzdorná ocel ( tř. 17)
Těsnící plochy(návar)      13 Cr                     stellit
Těsnění ucpávky bezazbestové grafitové 

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Back 
Sig-Mat Albrecht