Ventil s regulační kuželkou - V 41 111(3)-616 PN 16Ovládání
Ventil je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem nebo ze stojanu. Ventil DN 15 - DN 80 je možno ovládat táhlovým servomotorem. Typ servomotoru a maximální tlakový spád stanoví dodavatel.
Použití
Ventil s regulační kuželkou (pro hrubou regulaci) pro vodu, páru, neagresivní kapaliny, olej a plyny pro tyto pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Ventil ruční je třmenový, ventil ovládaný el. servomotorem je víkový. V tělese je zaválcováno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka. Vřeteno je ve víku utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.
Stavební délky dle ČSN EN 558.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso,víko šedá litina
Kuželka korozivzdorná ocel
Vřeteno korozivzdorná ocel 
Těsnění ucpávky bezazbestové 

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Ventil lze montovat do vodorovného i svislého potrubí s ohledem na směr proudění. Ventil ovládaný servomotorem se doporučuje montovat do vodorovného potrubí se servomotorem nahoře nad ventilem. V jiných polohách musí být servomotor podepřen nebo uchycen na závěsu.
montovat pouze do vodorovného potrubí s víkem nahoře.

Back 
Sig-Mat Albrecht