Ventil s regulační kuželkou - V 41 111(3)-540 PN 40Montáž
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí s ohledem na směr proudění. Ventil ovládaný servomotorem se doporučuje montovat do vodorovného potrubí se servomotorem nahoře nad ventilem.V ostatních polohách musí být servomotor podepřen nebo uchycen na závěsu.

Ovládání
Ventil je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem, servo-
motorem nebo ze stojanu. Typ servomotoru a maximální tlakový
spád stanoví dodavatel.

Použití
Ventil s regulační kuželkou pro vodu, neagresivní kapaliny, páru, olej a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

Ventil není armaturou uzavírací, lze jej použít jen pro hrubou regulaci.

Technický popis
Ventil ruční je třmenový. Ventil ovládaný táhlovým servomotorem je víkový. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá uzavírací kuželka. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku. Ventil reguluje průtok pracovní látky v sedle ventilu regulační kuželkou. Ta je řešena pro lineární průtočnou charakteristiku. Hodnotu objemového množství pracovní látky udává Kv číslo (objemový průtok vody o hustotě 1000 kg/m3 v m3/h, při tlakovém spádu na ventilu 0,1 MPa). Dovolená propustnost v sedle těchto ventilů je 0,05 % Kv.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso,třmen uhlíková ocel 
Kuželka do DN 100 korozivzdorná ocel
Kuželka od DN 125 
uhlíková ocel s návarem (13Cr)
Vřeteno korozivzdorná ocel 
Těsnění ucpávky
bezazbestové grafitové

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Back 
Sig-Mat Albrecht