Ventil uzavírací přivařovací - V 45 121-0250 PN 250


Použití
Slouží jako uzavírací armatura pro vodu a vodní páru, plyny a jiné provozní látky pro pracovní tlaky a teploty:

Jako regulační orgán je nevhodný.

Technický popis
Ventil je nástavcového provedení. V tělese je navařeno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka. Vřeteno je v nástavci utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku. 

Připojení
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso materiál tř.17 246
Třmen materiál tř.42 2933
Těsnící plochy stellit
Těsnění bezazbestové

Montáž
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

Ovládání
Ventil se ovládá ručním kolem.

Back 
Sig-Mat Albrecht