Ventil uzavírací a ventil s regulační kuželkou
 - V 46(40) 111(3)-3(4)100(160,250,320,400) PN 100..400
 - V 46(40) 121(3)-3(4)100(160,250,320,400) PN 100..400Montáž
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí. U ventilů ovládaného servomotorem je třeba dbát na to, aby osa elektromotoru zůstala vodorovná. V případě, že je servomotor montován s elektromotorem nahoru se svislou osou, je nutno zvětšit náplň oleje. Při zabudování ventilu do vodorovné polohy je třeba servomotor podepřít.

Ovládaní
Ventil je možno ovládat ručním kolem, servomotorem nebo ze stojanu (ON 13 3140 a ON 13 3142).
Použití
V46 - ventil uzavírací
V40 - ventil s regulační kuželkou (pro hrubou regulaci)
Provozní látkou může být voda, neagresivní kapaliny, páry a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

U ventilu s regulační kuželkou není zaručena těsnost uzávěru.

Technický popis
Těleso ventilu s třmenem je vyráběno jako zápustkový výkovek z jednoho kusu (do DN 25) nebo je těleso samostatný výkovek a třmen odlitek. Vřeteno a kuželka jsou vyrobeny z jednoho kusu. Těsnící plochy tělesa a kuželky jsou z tvrdé navarové slitiny. Směr proudění media je pod kuželku (u V 46 DN 50 nad kuželku).

Připojení
Stavební délky přivařovacích ventilů podle ČSN 13 3051.
Úprava konců pro přivaření podle ČSN 13 1075 (ČSN 13 1070).
Ventily lze dodat i v provedení přírubovém.

Materiál
do400°C do 560°C
Těleso s třmenem 11416 15128
Vřeteno s kuželkou 7134
Sedla (návar) stellit 6
Těsnící ucpávky expandovaný grafit

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.
 

Back 
Sig-Mat Albrecht