Ventil uzavírací a ventil s regulační kuželkou
V 46(40) 111(3) - 3160 PN 160 
V 46(40) 121(3) - 3160 PN 160Montáž
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.
U ventilu ovládaného servomotorem je třeba dbát na to, aby osa elektromotoru zůstala vodorovná. V případě, že je servomotor namontován s elektromotorem nahoru se svislou osou, je nutno zvětšit náplň oleje. Při zabudování šoupátka  do vodorovné polohy je třeba servomotor podepřít.

Ovládání
Ventil je možno ovládat ručním kolem, servomotorem nebo ze stojanu. Typ servomotoru a maximální tlakový spád stanoví 
dodavatel.

Použití
V 46 -ventil uzavírací
V 40 -ventil s regulační kuželkou (pro hrubou regulaci).
Provozní látkou může být voda, vodní pára a jiné neagresivní kapaliny a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Ventil je třmenový. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá kuželka. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Těleso i třmen jsou zápustkové výkovky.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060, DIN 2501 a ČSN 13 106, DIN 2526. Stavební délky přírubových ventilů dle ČSN EN 558-1 řada 1, DIN 3202 F2. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce. U přivařovacího provedení úprava konců hrdel dle ČSN 13 1075, DIN 2559 a stavební délky dle ČSN 13 3051.

Materiál
Těleso 15 128
Kuželka 15 128 + stellit 
Vřeteno 17 322
Těsnění ucpávky bezazbestové grafitové 
Sedlo (návar) stellit

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2,
DIN 3230-3.

Back 
Sig-Mat Albrecht