Ventil uzavírací a ventil s regulační kuželkou
V 46(40) 111(3) - 4160 PN 160
V 46(40) 121(3) - 4160 PN 160Ovládání
Ventil je možno ovládat ručním kolem, servomotorem nebo ze stojanu. Typ servomotoru a maximální tlakový spád stanoví 
dodavatel.
Použití
V 46 -ventil uzavírací
V 40 -ventil s regulační kuželkou (pro hrubou regulaci).
Uzavírací orgán pro vodu, vodní páru a jiné neagresivní kapaliny a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Ventil je třmenový. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá kuželka. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Těleso i třmen jsou zápustkové výkovky.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060, DIN 2501 a ČSN 13 1061, DIN 2526.
Stavební délky přírubových ventilů dle ČSN EN 558-1 řada 1, DIN 3202 F2.
U přivařovacího provedení úprava konců hrdel dle ČSN 13 1075, DIN 2559 a stavební délky dle ČSN 13 3051.

Materiál
Těleso 11 416 
Kuželka 17 023.6 
Vřeteno 17 027 
Těsnění ucpávky bezazbestové grafitové 
Sedlo (návar) E-B405 

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2,
DIN 3230-3.

Montáž 
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí. U ventilu ovládaného servomotorem je třeba dbát na to, aby osa elektromotoru zůstala vodorovná. V případě, že je servomotor namontován s elektromotorem nahoru se svislou osou, je nutno zvětšit náplň oleje. Při zabudování šoupátka do vodorovné polohy je třeba servomotor podepřít. 

Back 
Sig-Mat Albrecht