Ventil uzavírací a ventil s regulační kuželkou
V 46(40) 111(3)-3250 PN 250
V 46(40) 121(3)-3250 PN 250Montáž
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.
U ventilu ovládaného servomotorem je třeba dbát na to, aby osa elektromotoru zůstala vodorovná. V případě, že je servomotor namontován s elektromotorem nahoru se svislou osou, je nutno zvětšit náplň oleje. Při zabudování šoupátka do vodorovné polohy je třeba servomotor podepřít.

Ovládání
Ventil je možno ovládat ručním kolem, servomotorem nebo ze stojanu. Typ servomotoru a maximální tlakový spád stanoví dodavatel.

Použití
Uzavírací orgán pro vodu, vodní páru a jiné neagresivní kapaliny a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Ventil je třmenový. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá kuželka. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Těleso je zápustkový výkovek, třmen odlitek.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.
Stavební délky dle ČSN EN 558.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.
U přivařovacího provedení úprava konců hrdel dle ČSN 13 1075 a stavební délky dle ČSN 13 3051.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso 15 128
Třmen 42 2731
Kuželka 15 128 + stellit 
Vřeteno 17 322
Těsnění ucpávky bezazbestové grafitové 
Sedlo (návar) stellit

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Back 
Sig-Mat Albrecht