Ventil uzavírací a ventil s regulační kuželkou
V 58(43) 111(3) - 5(2)160(250) PN 160(250)
V 58(43) 121(3) - 5(2)160(250) PN 160(250)Ventil uzavírací s elektromotorem, uhlíková ocel,přivařovací: V 58 123-5160 (PN 160), přírubový: V 58 113-5160 (PN 160) Ventil s regulační. kuželkou, elektromotorem, leg. ocel, přivařovací: V 43 123-2250 (PN 250), přírubový: V 43 113-2250 (PN 250)

Montáž
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.
U ventilu ovládaného servomotorem je třeba dbát na to, aby osa elektromotoru zůstala vodorovná. V případě, že je servomotor namontován s elektromotorem nahoru se svislou osou je nutno zvětšit náplň oleje. Při zabudování ventilu do vodorovné polohy je třeba servomotor podepřít.

Použití
Provozní látkou může být voda, neagresivní kapaliny, páry a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

U ventilu s regulační kuželkou není zaručena těsnost uzávěru.

Technický popis
Ventil je třmenový. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá kuželka. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Těleso i třmen jsou odlitky.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry přírub podle ČSN 13 1060 a 13 1061, přivařovací spoj s úpravou dle ČSN 13 1075. Stavební délky přírubových ventilů dle ČSN EN 558, přivařovacích podle ČSN 13 3051.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
                                    do 400° C                      do 575°C
Těleso                          42 2643                         42 2744
Kuželka                       17 023.6                    15 128 + stellit 
Vřeteno                          17 027                         17 322
Těsnění ucpávky bezazbestové grafitové 
Sedlo (návar) E-B405 stellit
Třmen 42 2744

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Ovládání 
Ventil je možno ovládat ručním kolem, servomotorem nebo ze stojanu.
Typ servomotoru a maximální tlakový spád stanoví dodavatel.


Back 
Sig-Mat Albrecht