Ventil uzavírací a ventil s regulační kuželkou
V 58(43) 111(3) - 5(2)160(250) PN 160(250)
V 58(43) 121(3) - 5(2)160(250) PN 160(250)


Montáž
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.
U ventilu ovládaného servomotorem je třeba dbát na to, aby osa elektromotoru zůstala vodorovná. V případě, že je servomotor namontován s elektromotorem nahoru se svislou osou je nutno zvětšit náplň oleje. Při zabudování ventilu  do vodorovné polohy je třeba servomotor podepřít.

Ovládání
Ventil je možno ovládat ručním kolem, servomotorem nebo ze stojanu. Typ servomotoru a maximální tlakový spád stanoví dodavatel.

Použití
Provozní látkou může být voda, neagresivní kapaliny, páry a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

U ventilu s regulační kuželkou není zaručena těsnost uzávěru.

Technický popis
Ventil je třmenový. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá kuželka. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Těleso i třmen jsou odlitky.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry přírub podle ČSN 13 1060 a 13 1061, přivařovací spoj s úpravou dle ČSN 13 1075. Stavební délky přírubových ventilů dle ČSN EN 558, přivařovacích podle ČSN 13 3051. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
                             do 400° C                do 550°C
Těleso                    42 2643                   42 2744
Kuželka                 17 023.6               15 128 + stellit 
Vřeteno                  17 027                      17 322
Těsnění ucpávky bezazbestové grafitové 
Sedlo (návar) E-B405 stellit
Třmen 42 2744

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.


Back 
Sig-Mat Albrecht