Ventil uzavírací a ventil s regulační kuželkou
V 58(43) 121(3) - 5(2)320(400) PN 320(400)Montáž
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.
U ventilu ovládaného servomotorem je třeba dbát na to, aby osa elektromotoru
zůstala vodorovná. V případě, že je servomotor namontován s elektromotorem
nahoru se svislou osou je nutno zvětšit náplň oleje. Při zabudování ventilu 
do vodorovné polohy je třeba servomotor podepřít.

Použití
Provozní látkou může být voda, neagresivní kapaliny, páry a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

U ventilu s regulační kuželkou není zaručena těsnost uzávěru.

Technický popis
Ventil je třmenový. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá kuželka. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Těleso i třmen jsou odlitky.

Připojení
Přivařovací spoj s úpravou dle ČSN 13 1075.
Stavební délky dle ČSN 13 3051.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
                                     do 400° C                     do 550°C
Těleso                           42 2643                        42 2744
Kuželka                         17 023.6                    15 128 + stellit 
Vřeteno                         17 027                         17 322
Těsnění ucpávky bezazbestové grafitové 
Sedlo (návar) stellit
Třmen 42 2744

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Ovládání
Ventil je možno ovládat ručním kolem (DN 125 a 150 přes převod), servomotorem nebo ze stojanu. Typ servomotoru a maximální tlakový spád stanoví dodavatel.


Back 
Sig-Mat Albrecht