Ventil uzavírací nátrubkový - V 67 131-732 PN 32Použití
Uzavírací nebo vypouštěcí orgán. Provozní látkou může být stlačený vzduch a jiné plyny a kapaliny do těchto provozních teplot a tlaků:

Použití ventilu pro agresivní tekutiny je nutné projednat s dodavatelem.

Technický popis
Ventil je hlavicový s točivým stoupajícím vřetenem. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

Připojení
Na vstupní i výstupní straně je ventil opatřen válcovým trubkovým závitem. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, hlavice mosaz
Vřeteno, kuželka korozivzdorná ocel (tř.17)

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

Ovládání
Ventil je ovládán ručním kolem.

Back 
Sig-Mat Albrecht