Ventil hadicový - V 78 111-910 PN 10


Použití
Uzavírací orgán pro chemický a potravinářský průmysl pro agresivní média (kyseliny, louhy, abrazivní látky, odpadní vodu apod.) pro pracovní tlaky a teploty:

Použití je omezeno druhem, teplotou a koncentrací média. Ventil není vhodný pro potrubní řády s poklesem tlaku na vakuum.

Technický popis
V tělese ventilu je vložena pryžová hadicová vložka, jejíž konce tvoří těsnící plochy. Uzavírání se provádí jednostranným stlačením hadicové vložky hradítkem. Hradítko je posouváno stoupajícím točivým vřetenem. Směr proudění média je oboustranný. 

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060, těsnící plochy přírub tvoří pryžová vložka.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, víko, hradítko šedá litina 
Hadicová vložka pryž (NR)
Vřeteno korozivzdorná ocel (tř.17)

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

Ovládání
Ventil je možno ovládat ručním kolem. 

Poznámka
Mk - maximální ovládací moment [Nm]


Back 
Sig-Mat Albrecht