Ventil pryžový - VPR


Použití
Ventil je určen k uzavírání a k regulaci průtoku abrazivních kapalin a kalových vod o maximální teplotě 100°C a pracovním tlaku do 1,0 MPa. Chemická odolnost ventilu je závislá na protékající kapalině. 

Technický popis
Ventil tvoří dvě připojovací příruby, pryžová vložka, vodící tyče a uzavírací mechanismus se stoupajícím otáčivým vřetenem.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060,
DIN 2501. 
Těsnící plochy tvoří pryžová vložka.
Stavební délky dle ČSN EN 558-1 řada 1,
DIN 3202 F1.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Příruby, rám uzavíracího mechanismu
šedá litina (42 2420)
Vodící lišty, vřeteno uhlíková ocel (tř. 11)
Pryžová vložka podle provozní kapaliny

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2,
DIN 3230-3.

Montáž
Ventil lze montovat do vodorovného i svislého potrubí.

Ovládání
Ventil je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem nebo ze stojanu.
.

Back 
Sig-Mat Albrecht