Ventil pryžový krytý - VPKR


Použití
Ventil je určen k uzavírání a k regulaci průtoku abrazivních kapalin a kalových vod o maximální teplotě 100°C a pracovním tlaku do 1,0 MPa. Chemická odolnost ventilu je závislá na protékající kapalině. Ventil je určen do prostředí, kde při případné poruše pryžové vložky nesmí dojít k úniku média do okolí. 

Technický popis
Ventil tvoří dělené těleso, pryžová vložka, a uzavírací mechanismus se stoupajícím otáčivým vřetenem.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060,
DIN 2501.
Těsnící plochy tvoří pryžová vložka.
Stavební délky dle ČSN EN 558-1 řada 1, DIN 3202 F1.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso šedá litina (42 2420)
Vodící lišty, vřeteno uhlíková ocel (tř. 11)
Pryžová vložka podle provozní kapaliny

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2,
DIN 3230-3.

Montáž
Ventil lze montovat do vodorovného i svislého potrubí.

Ovládání
Ventil je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem nebo ze stojanu.
.

Back 
Sig-Mat Albrecht