Ventil pryžový krytý ovládaný 
servomotorem VPKE, pneupohonem VPKP


Použití
Ventil je určen k uzavírání a k regulaci průtoku abrazivních kapalin a kalových vod o maximální teplotě 100°C a pracovním tlaku do 1,0 MPa. Chemická odolnost ventilu je závislá na protékající kapalině. Ventil je určen do prostředí, kde při případné poruše pryžové vložky nesmí dojít k úniku média do okolí. 

Technický popis
Ventil tvoří dělené těleso, pryžová vložka, a uzavírací mechanismus se stoupajícím netočivým vřetenem. Armaturu lze ovládat servomotorem (VPKE) nebo pneupohonem (VPKP).

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060, DIN 2501.
Těsnící plochy přírub tvoří pryžová vložka.
Stavební délky dle ČSN EN 558-1 řada 1, DIN 3202 F1.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Příruby, rám uzavíracího mechanismu
šedá litina (42 2420)
Vodící lišty, vřeteno uhlíková ocel (tř. 11)
Pryžová vložka podle provozní kapaliny

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2, DIN 3230-3.

Montáž
Ventil lze montovat do vodorovného i svislého potrubí.

Ovládání
Ventil je možno ovládat táhlovým servomotorem nebo pneumatickým válcem dvojčinným případně jednočinným.
Typ servomotoru (pneupohonu) stanoví dodavatel.

Back 
Sig-Mat Albrecht