Ventil uzavírací a uzavírací s regulační kuželkou 
C 09 111(3)-016 PN 16


Použití
Uzavírací orgán pro agresivní kapaliny, páry a plyny s ohledem na druh, teplotu a koncentraci, pro maximální pracovní tlaky a teploty: 

Provedení s regulační kuželkou slouží navíc k hrubé regulaci, případně ke škrcení průtoku.

Technický popis
Ventil je třmenový. V tělese je těsnící plocha ze základního materiálu, na kterou dosedá kuželka. Vřeteno je otočné, stoupající, ve třmenu utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovního média je pod kuželku.

Připojení
Připojovací rozměry přírub jsou dle ČSN 13 1060. 
Stavební délky dle ČSN 13 3042.
Těsnící plochy přírub podle ČSN 13 1061.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso,víko korozivzdorná ocel (42 2931)
Vřeteno,kuželka korozivzdorná ocel (tř.17) 
Těsnění ucpávky PTFE 

Montáž
Ventil lze montovat do vodorovného i svislého potrubí s ohledem na směr proudění. Ventil ovládaný servomotorem se doporučuje montovat do vodorovného potrubí se servomotorem nahoře nad ventilem. V ostatních polohách musí být servomotor podepřen nebo uchycen na závěsu.

Back 
Sig-Mat Albrecht