Ventil tlakoměrový uzavírací čepový s nátrubkovou přípojkou
ČSN 13 7517A PN 630Použítí
Speciální uzavírací armatura k tlakoměrům s plochým těsněním pro pracovní tlaky a teploty uvedené v tabulce. Použití je omezeno druhem, teplotou a koncentrací provozní tekutiny

Technický popis
Kované těleso ventilu má na vstupní straně závitový čep, upravený na ploché těsnění. Na výstupní straně má nátrubkovou přípojku pro přípojení tlakoměru. Ventil je opatřen bočním vývodem pro připojení kontrolního tlakoměru. Pro uvolnění tlaku v tlakoměru po uzavření ventilu slouží odvzdušňovací šroub.

Přípojení
Stavební délky a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso                viz. tabulka
Vřeteno              korozivzdorná ocel (tř.17)
Ruční kolo          plast

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2,
DIN 3230-3 

Monntáž
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

Ovládání
Ventil je možno ovládat ručním kolem


 

Back 
Sig-Mat Albrecht