Ventil tlakoměrový zkušební čepový s nátrubkovou přípojkou
ČSN 13 7517B PN 630Použití
Speciální uzavírací armatura k tlakoměrům s plochým těsněním pro pracovní tlaky a teploty uvedené v tabulce. Použití je omezeno druhem, teplotou a koncentrací provozní tekutiny.

Technický popis
Kované těleso ventilu má na vstupní straně závitový čep, upravený na ploché těsnění. Na výstupní straně má nátrubkovou přípojku pro připojení tlakoměru. Ventil je opatřen bočním vývodem pro připojení kontrolního tlakoměru. Pro uvolnění tlaku v tlakoměru po uzavření ventilu slouží odvzdušňovací šroub.

Připojení
Stavební délky a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso viz tabulka
Vřeteno korozivzdorná ocel (tř. 17)
Ruční kolo plast

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2,
DIN 3230-3.

Montáž
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí. 

Ovládání
Ventil je možno ovládat ručním kolem.

Back 
Sig-Mat Albrecht