Ventil regulační speciální SRV - CG 01 113-540 PN40Použití
Speciální regulační ventil pro regulaci vody, páry, plynů a jiných neagresivnch kapalin, pro pracovní tlaky a teplotyTechnický popis
Ventil je hlavicový, se sedlem našroubovaným v tělese. Průtoková charakteristika je jednoznačně definovaná (lineární nebo rovnoprocentní). Jmenovitý průtokový součinitel je volitelný od 0,5 do 50 m3/h v závislosti na světlosti ventilu. Dovolená netěsnost v uzávěru je 0,05 % průtokového součinitele. Regulační poměr je 1:50. Ventily světlosti DN 15 se dodávají jako kompaktní odlitek bez spodního víka. 

Připojení
Stavební délky podle ČSN EN 558-1 řada 1, DIN 3202 F1
Připojovací rozměry přírub podle ČSN 13 1060, 
DIN 2501. Těsnící plochy přírub podle ČSN 13 1061, 
DIN 2026

Materiál
Těleso , víko            uhlíková ocel(42 2643)
Vřeteno, sedlo         korozivzdorná ocel(třídy 17)
Těsnění ucpávky      bezazbestové grafitové

Zkoušení

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2,
DIN 3230-3.

Montáž
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí. Nedoporučuje se montáž do svislé polohy se servomotorem dole.

Ovládání
Ventil je ovládaný elektrickým přímočarým táhlovým servomotorem. Typ pohonu na přání zákazníka.

Back 
Sig-Mat Albrecht