Ventil pojistný pružinový, nízkozdvižný, nátrubkový
P 10 237-616 PN 16Montáž
Ventil je nutno montovat pouze do svislé polohy s tlačným hrotem
nad kuželkou

Ovládání
Samočinné, tlakem pracovní látky na kuželku

Použití
Bezpečnostní orgán určený k jištění tlakových nádob a jiných tlakových zařízení proti překročení stanoveného tlaku, pro vodní páru, vzduch, neagresivní kapaliny a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

Rozsah nastavitelnosti otevíracího přetlaku je od 0,1 MPa do 1,6 MPa u všech světlostí.

Technický popis
Ventil je v uzavřeném provedení s nadzdvihovací pákou pro přezkoušení činnosti za provozu. V tělese je zaválcováno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka, která je do sedla přitlačována tlačným hrotem. Sílu vyvozuje pružina. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

Připojení
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, kryt, poklop šedá litina (42 2420) 
Kuželka,vodící pouzdro
korozivzdorná ocel (tř. 17)
Sedlový kroužek korozivzdorná ocel (tř.17)
Pružina speciální ocel

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Back 
Sig-Mat Albrecht