Ventil pojistný pružinový, nízkozdvižný - P 12 217-040 PN 40


Použití
Bezpečnostní orgán určený k jištění tlakových nádob a jiných tlakových zařízení v chemických provozech proti překročení stanoveného tlaku, pro agresivní kapaliny a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Ventil je v otevřeném provedení s nadzdvihovací pákou pro přezkoušení činnosti za provozu. V tělese je těsnící plocha ze základního materiálu, na kterou dosedá uzavírací kuželka, která je do sedla přitlačována tlačným hrotem. Sílu vyvozuje pružina. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061, na vstupu pro PN 40, na výstupu pro PN 6. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, kryt korozivzdorná ocel (42 2942)
Poklop šedá litina, uhlíková ocel
Kuželka korozivzdorná ocel (tř. 17)
Pružina speciální ocel

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Ventil je nutné montovat pouze do svislé polohy s tlačným hrotem nad kuželkou.

Ovládání
Samočinné, tlakem pracovní látky na kuželku.

Poznámka
pmax - maximální otevírací přetlak [MPa]

Back 
Sig-Mat Albrecht