Ventil pojistný pružinový, nízkozdvižný, plynotěsný
P 14 217-5250 PN 250


Použití
Bezpečnostní orgán určený k jištění tlakových nádob a jiných tlakových zařízení proti překročení stanoveného tlaku, pro vodní páru, vzduch, neagresivní kapaliny a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Ventil je v plynotěsném provedení s nadzdvihovací pákou pro přezkoušení činnosti za provozu. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá uzavírací kuželka , která je přitlačována tlačným hrotem. Sílu vyvozuje pružina. Při použití pro vyšší teploty se vkládá mezi těleso a kryt pružiny speciální vložka. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061, na vstupu pro PN 250, na výstupu pro PN 40. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, kryt uhlíková ocel (42 2643)
Kuželka korozivzdorná ocel (tř.17)
Sedlo návar 13 Cr
Pružina speciální ocel

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Ventil je nutné montovat pouze do svislé polohy s tlačným hrotem nad kuželkou.

Ovládání
Samočinné, tlakem od pracovní látky na kuželku.

Poznámka
pmax - maximální otevírací přetlak [MPa]

Back 
Sig-Mat Albrecht