Ventil pojistný pružinový, proporcionální- P 15 217-540 PN 40Poznámka
Zaručený výtokový součinitel = 0,25
pmax - maximální otevírací přetlak [MPa]
Použití
Bezpečnostní orgán určený k jištění tlakových nádob a jiných tlakových zařízení proti překročení stanoveného tlaku, pro vodní páru, vzduch, neagresivní kapaliny a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

Rozsah nastavitelnosti otevíracího přetlaku je od 0,03 MPa.

Technický popis
Ventil je v otevřeném provedení s nadzdvihovací pákou pro přezkoušení činnosti za provozu. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá uzavírací kuželka, která je do sedla přitlačována tlačným hrotem. Sílu vyvozuje pružina. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061, na vstupu pro PN 40, na výstupu pro PN 16. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, kryt uhlíková ocel (42 2643)
Poklop šedá litina (42 2420)
Kuželka,vodící pouzdro
korozivzdorná ocel (tř. 17)
Sedlo návar 13 Cr
Pružina speciální ocel

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Ventil je nutné montovat pouze do svislé polohy s tlačným hrotem nad kuželkou.

Ovládání
Samočinné, tlak od pracovní látky na kuželku.


Back 
Sig-Mat Albrecht