Ventil pojistný pružinový, proporcionální, plynotěsný
P 16 217-616 PN 16Ovládání
Samočinné, tlakem pracovní látky na kuželku.

Poznámka
Zaručený výtokový součinitel = 0,25 pro plyny a páry 
                                          = 0,08 pro kapaliny
Maximální otevírací přetlak    = 1,60 [MPa]

Použití
Bezpečnostní orgán určený k jištění tlakových nádob a jiných tlakových zařízení proti překročení stanoveného tlaku, pro vodní páru, vzduch, neagresivní kapaliny a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

Při použití na parních kotlích je max. dovolený otevírací přetlak 1 MPa. Rozsah nastavitelnosti otevíracího přetlaku je od 0,03 MPa do 1,6 MPa u všech světlostí.

Technický popis
Ventil je v plynotěsném provedení s nadzdvihovací pákou pro přezkoušení činnosti za provozu. V tělese je zaválcováno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka, která je do sedla přitlačována tlačným hrotem. Sílu vyvozuje pružina. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061, na vstupu pro PN 16, na výstupu pro PN 10. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, kryt, poklop šedá litina (42 2420) 
Kuželka,vodící pouzdro
korozivzdorná ocel (tř. 17)
Sedlový kroužek korozivzdorná ocel (tř.17)
Pružina speciální ocel

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Ventil je nutné montovat pouze do svislé polohy s tlačným hrotem nad kuželkou.


Back 
Sig-Mat Albrecht