Ventil pojistný pružinový,proporcionální, plynotěsný
P 16 217-540 PN 40Poznámka
Zaručený výtokový součinitel = 0,25 pro plyny a páry 
                                          = 0,08 pro kapaliny
pmax - maximální otevírací přetlak [MPa]
Použití
Bezpečnostní orgán určený k jištění tlakových nádob a jiných tlakových zařízení proti překročení stanoveného tlaku, pro vodní páru, vzduch, neagresivní kapaliny a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

Rozsah nastavitelnosti otevíracího přetlaku je od 0,03 MPa.

Technický popis
Ventil je v plynotěsném provedení s nadzdvihovací pákou pro přezkoušení činnosti za provozu. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá uzavírací kuželka, která je do sedla přitlačována tlačným hrotem. Sílu vyvozuje pružina. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061, na vstupu pro PN 40, na výstupu pro PN 16. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, kryt uhlíková ocel (42 2643)
Poklop šedá litina (42 2420)
Kuželka,vodící pouzdro
korozivzdorná ocel (tř. 17)
Sedlo návar 13 Cr
Pružina speciální ocel
.
Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Ventil je nutné montovat pouze do svislé polohy s tlačným hrotem nad kuželkou.Back 
Sig-Mat Albrecht