Ventil pojistný pružinový, plnozdvižný - P 57 217-240 PN 40Ovládání
Samočinné, tlakem pracovní látky na kuželku

Poznámka
pmax - maximální otevírací přetlak [MPa]

Použití
Bezpečnostní orgán určený k jištění tlakových nádob a jiných tlakových zařízení proti překročení stanoveného tlaku, pro vodní páru, vzduch, neagresivní kapaliny a plyny do teploty 500 °C.
Pro pracovní tlaky a teploty:

Rozsah nastavitelnosti otevíracího přetlaku je od 0,1 MPa.

Technický popis
Ventil je v plynotěsném provedení s nadzdvihovací pákou pro přezkoušení činnosti za provozu. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá uzavírací kuželka, která je do sedla přitlačována tlačným hrotem. Sílu vyvozuje pružina. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061; úprava těsnících ploch na vstupu pro PN 100, na výstupu pro PN 16. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, kryt legovaná ocel (42 2744.5)
Poklop šedá litina (42 2420)
Kuželka,vodící pouzdro
korozivzdorná ocel (tř. 17)
Sedlo návar 13 Cr
Pružina speciální ocel

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Ventil je nutné montovat pouze do svislé polohy s tlačným hrotem nad kuželkou.

Back 
Sig-Mat Albrecht