Ventil zavzdušňovací pružinový, čepový - P 80 147-516


Použití
Bezpečnostní orgán určený k jištění různých zařízení proti stoupnutí vakua nad dovolenou hodnotu v rozsahu od 0,001 MPa do 0,097 MPa (abs).
V normálním provedení dovoluje přisávání okolního vzduchu do jištěného zařízení, klesne-li pracovní tlak v tomto zařízení asi o 0,01 MPa pod hodnotu barometrického tlaku. Pro prašné prostředí je nutné použít vhodně upravené sítko nebo filtr, aby nasávaný vzduch byl čistý.

Technický popis
Ventil je v čepovém provedení. V tělese je nalisováno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka, která je do sedla přitahována tažným šroubem. Sílu vyvozuje pružina. 

Připojení
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso,kryt uhlíková ocel (42 2643.1)
Kuželka,sedlo barevný kov
Pružina speciální ocel

Zkoušení
Ventil je zkoušen dle ČSN 13 4309.2.

Montáž
Ventil je možno montovat pouze do svislé polohy s tažným šroubem nad kuželkou.

Ovládání
Samočinné.


Back 
Sig-Mat Albrecht