Ventil zpětný nátrubkový - Z 10 137-616 PN 16


Použití
Samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu, vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

Vyžaduje-li se těsnost, je nutné kromě zpětného ventilu zařadit do potrubí i armaturu uzavírací.

Technický popis
Ventil je hlavicový. V tělese je zaválcováno sedlo, na které dosedá kuželka, která je volně vedena ve víku a do sedla je dotlačována pružinou.
Směr proudění je pod kuželku.

Připojení
Na vstupu a výstupu je ventil opatřen trubkovým závitem. 
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, hlavice šedá litina (42 2420) 
Kuželka do DN 32 korozivzdorná ocel (tř.17)
Kuželka od DN 40
šedá litina se zaválcovaným těsnícím kroužkem (tř.17) 
Sedlo korozivzdorná ocel (tř.17)

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Ventil je možné montovat pouze do svislého potrubí s vloženým vedením nahoře.

Ovládání
Samočinné tlakem pracovní látky na kuželku, která uzavřením zabraňuje zpětnému proudění média.

Back 
Sig-Mat Albrecht